Položek v košíku: 0
Košík

0,00 Kč
Objednat

Pravidla obchodu.

 Obchodní podmínky

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním objednávky stvrzuje svůj zájem o výrobky nabízené v tomto internetovém obchodě. Tato však není závaznou objednávkou, ale pouze informativní. Na jejím základě bude bude zákazník osloven a objednávka bude potvrzena emailem. Závaznou objednávkou se stane objednávka po potvrzení nabídky zákazníkem.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce.

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Na základě výběru zboží v nákupním košíku a odesláním objednávky bude zaregistrován Váš zájem o naše zboží. Na jejím základě bude vystavena nabídka vč. vyčíslení ceny dopravy, pokud není zdarma. Na základě odsouhlasení této nabídky bude vystavena závazná objednávka. Po jejím potvrzení bude vystavena zálohová faktura. Po dodání zboží bude vystavena konečná faktura.

IV. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách jsou informativní a jsou odvozeny od podmínek výrobce. Proto je cena potvrzena naší nabídkou a platná v den závazné objednávky dle této objednávky.

V. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta se řídí výrobní a skladovou kapacitou výrobce. Na základě Vaší závazné objednávky nám je vystaven výrobcem expediční list, ze kterého je zřejmé, kdy bude zboží dodáno. Dodací lhůta je vždy potvrzena v rámci nabídky.

VII. ZÁRUKA A SERVIS 

Záruka je 24 měsíců a řídí se platnými zákony ČR. Veškeré poškozené zboží zjevně poškozené dopravcem je nutné zapsat do dodacího listu při přebírání zakázky. Zboží poškozené přepravou a nebo ukryté uvnitř palety je nutné písemně reklamovat do 24 hodin a ideálně pořídit a zaslat nám fotodokumentaci. Následně po uznání reklamace Vám zboží vyměníme nebo vrátíme peníze.

VIII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Se řídí obchodním zákoníkem.

IX. KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena až doručením závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Možnosti platby
 
Dodací podmínky
 
Reklamační řád